Forskarseminarium

Mikael Persson: Folkviljans förverkligande? Analyser av kopplingen mellan svenska folkets åsikter och förd politik under 60 år 

Datum: 1 februari 2017
Tid: 10:00-12:00

Mikael Persson: Associate Professor (Docent), Political Science, University of Gothenburg

ABSTRACT
I en representativ demokrati är det de valda politikernas främsta uppgift att fatta beslut i enlighet med medborgarnas önskemål. Samtidigt är det ett central värde för en välfärdsstat att alla medborgare faktiskt kan påverka politiska beslut. Men i vilken utsträckning fungerar den representativa demokratin verkligen på det viset? Trots att kopplingen mellan medborgarnas åsikter och förd politik utgör demokratins kärna finns det mycket lite forskning om i vilken utsträckning representativ demokrati verkligen resulterar i folkviljans förverkligande. Den forskning som finns gäller i allt väsentligt amerikanska förhållanden och den har endast ett tiotal år på nacken.

Syftet med det här projektet är att studera i vilken utsträckning den svenska folkviljan har förverkligats under de senaste 60 åren. Analyserna bygger på ett material som består av tre komponenter: 1) Befintliga opinionsundersökningar av medborgarnas åsikter. 2) Motsvarande frågeundersökningar med svenska riksdagsledamöter som genomförts vid tio tillfällen mellan 1968 och 2010. 3) Vår egen planerade materialinsamling om vilka politiska beslut som har fattats i de tusentalet frågor som svenska folket har fått ta ställning till i ovanstående undersökningar; vi kommer här att bygga upp en historisk databank om förd politik byggd på olika typer av källor.

Projektet kommer att besvara frågor som: I vilken utsträckning har de politiska besluten fattats i enlighet med folkviljan? Vilka grupper av medborgare är det som oftast får sin vilja fram i det politiska beslutsfattandet? I vilken utsträckning fungerar riksdagsledamöterna som en länk mellan medborgaråsikter och förd politik? 

OBS! Seminariet hålls på engelska.

Seminariet hålls hos oss på Holländargatan 13 i Stockholm. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Vill du få påminnelser om våra forskarseminarier? Prenumerera här!


Tidigare aktiviteter och dokumentation