Öppet seminarium

Makten över svensk ekonomi

Datum: 13 maj 2024
Tid: 16:30-18:00 Dörrarna öppnar 16:30, panelsamtal från 17:00

Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm

Anmäl dig här!

Observera att detta seminarium hålls i Fores lokaler på Sveavägen 59.

Välkommen till ett seminarium där Institutet för framtidsstudier presenterar sina synpunkter på den senaste Långtidsutredningen.

Långtidsutredningen, som läggs fram ungefär vart fjärde år, är finansdepartementets analys av Sveriges ekonomiska politik. Den här gången föreslås att det finanspolitiska ramverket som skapades efter 1990-talskrisen ska förändras. Utredningen vill bland annat förändra budgetprocessen och omformulera finanspolitikens ansvar för konjunkturstabilisering.

Utredningen väcker viktiga frågor om hur makten över svensk ekonomi bör fördelas. Vilka konsekvenser skulle den föreslagna förändringen ha för den långsiktiga utvecklingen i Sverige? Är det dags att förändra det finanspolitiska ramverket?

Institutet för framtidsstudier diskuterar på det här seminariet sina synpunkter på utredningen, inför det remissvar som skickas in senare i maj.

Medverkande:
Remissvarets författare Per Molander, teknologie doktor, ämbetsman, före detta generaldirektör och rådgivare till bland andra Världsbanken och OECD, samt affilierad forskare vid IFFS.

Kommentatorer:
Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet
Lars Calmfors, professor i nationalekonomi

Seminariet modereras av Anna Willman, Fores.


Tidigare aktiviteter och dokumentation