Öppet seminarium

Liberal nationalism - David Miller, Gina Gustavsson, Yael Tamir, Philippe van Parijs

Datum: 5 februari 2020
Tid: 18:00-20:00


Anmälan: Seminariet är gratis men kräver anmälan. Anmäl dig här
OBS: Samtalet kommer att hållas på engelska.


Studier visar att medborgare i Nordamerika och Europa har starka emotionella band till sitt hemland, ett uttryck för en form av nationalism - och detta tycks vara oberoende av individernas socioekonomiska status, utbildning och politiska hemvist. Innebär det en utmaning för liberala och socialdemokratiska partier med en kosmopolitisk hållning eller låter sig liberalismen i vid mening förenas med nationalism? Vilken sorts i så fall? Kan spänningen mellan nationalism och kosmopolitanism vara en förklaring till sjunkande valresultat? Vilken nationell sammanhållning och avgränsning krävs för att bära upp en välfärdsstat?

Dessa frågor aktualiseras i ett par nyutkomna böcker - Liberal Nationalism and Its Critics och Why Nationalism. Vi har förmånen att den 5 februari tillsammans med Frisinnade klubben kunna samla författarna till dessa böcker, David Miller, Gina Gustavsson och Yael Tamir, för att tillsammans med Philippe van Parijs samtala kring dessa frågor. Moderator är Lars Anell (Frisinnade klubben, före detta styrelseordförande för Vetenskapsrådet). Gustaf Arrhenius (vd för Institutet för framtidsstudier) och Bengt Westerberg (Frisinnade klubben, före detta partiledare för Folkpartiet) hälsar välkommen.

Seminariet är gratis men kräver anmälan. Anmäl dig här.


Om de medverkande
David Miller: Professor i politisk teori i Oxford. Den person som är mest förknippad med begreppet ”liberal nationalism”. Har nu gett ut boken Liberal Nationalism and Its Critics med Gina Gustavsson.

Gina Gustavsson: Docent i statsvetenskap och verksam både i Uppsala och Oxford.

Yael Tamir: Disputerat i politisk teori, även hon från Oxford och skrev den omtalade boken Liberal Nationalism 1993. Har nu skrivit boken Why Nationalism.

Philippe van Parijs: Politisk filosof från Belgien. En av världens främsta forskare inom ämnet medborgarlön.


Tidigare aktiviteter och dokumentation