Öppet seminarium

Lev Rubinstein: "Att sätta det galna språket på plats" INSTÄLLT

Datum: 29 november 2021
Tid: 18:30-20:30

Seminariet är tyvärr inställt! Vi hoppas kunna erbjuda seminariet igen under våren 2022.

Plats: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm

Ett samtal med den ryske poeten och essäisten Lev Rubinstein. 

Lev Rubinstein är sedan 1970-talet en centralgestalt inom rysk poesi och konceptkonst och inom den antisovjetiska och subversiva icke-officiella kulturen. Men hur kan konstnärer och författare göra motstånd mot det nytotalitära system som växer fram i Ryssland idag? Hur ser det nya systemet ut? Vad betyder till exempel de alltmer vanligt förekommande positiva referenserna till krigsåren och Stalintiden? Hur fungerar det nya språket som ett arbetsmaterial för en poet? 

Och är det alls konstens, eller poetens, uppgift att göra motstånd? 

Samtalet anordnas med anledning av bokförlaget Ersatz utgivning av en samling av Lev Rubinsteins dikter  Vidare och vidare. Ersatz har tidigare utgivit samhällskritiska essäer av Rubinstein (Ryska dagsedlar, 2015).

Samtalsledare och utfrågare: Dmitri Plax
Tolk: Vadim Belenky

Deltar i samtalet gör Folke Tersman(IFFS), Johan Öberg (översättare) Fredrik Löjdquist (UI) samt publiken.

Anmäl dig här


Tidigare aktiviteter och dokumentation