Lev Rubinstein - Om poesins roll i samhället . INSTÄLLT

Date: 29 November 2021
Time: 18:30-20:30

Seminariet är tyvärr inställt! Vi hoppas kunna erbjuda seminariet igen under våren 2022.

Ett samtal med den ryske poeten och essäisten Lev Rubinstein. 

Samtalsledare och utfrågare: Dmitri Plax

Tolk: Vadim Belenky

Lev Rubinstein är sedan 1970-talet en centralgestalt inomrysk poesi och konceptkonst och inom den antisovjetiska och subversivaicke-officiella kulturen. 

Men hur kan konstnärer och författare göramotstånd mot det nytotalitära system som växer fram i Ryssland idag? 

Hur ser det nya systemet ut? Vad betyder tillexempel de alltmer vanligt förekommande positiva referenserna till krigsårenoch Stalintiden? Hur fungerar det nya språket som ett arbetsmaterial för enpoet? 

Och är det alls konstens, eller poetens, uppgiftatt göra motstånd? 

Samtalet anordnas med anledning av bokförlagetErsatz utgivning av en samling av Lev Rubinsteins dikter – Vidare ochvidare. Ersatz har tidigare utgivit samhällskritiska essäer av Rubinstein (Ryskadagsedlar, 2015).

Deltar i samtalet gör Folke Tersman(IFFS), Gudrun Persson (FOI), Johan Öberg (översättare) Fredrik Löjdquist(UI) samt publiken.


Previous activities and documentation