Öppet seminarium

Legitimitet och internationellt samarbete: kris eller möjlighet?

Datum: 26 april 2022
Tid: 13:00-15:30

Plats: Institutet för framtidsstudier (IFFS), Holländargatan 13, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Politikens förmåga att hantera gränsöverskridande problem utmanas ständigt inom flera områden som pandemier, finansiella kriser och konflikter. Länder har dragit sig ur viktiga samarbeten och internationella organisationer, illustrerat av Brexit och att USA drog sig ur Parisavtalet. Starka strömningar av populism och nationalism har under de senaste åren attackerat multilateralismen och därmed riskerat att undergräva förtroendet för det globala samarbetet.

Under sex år har femton forskare i statsvetenskap på Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet fördjupat sig i frågor som rör hur eliter och medborgare ser på legitimitet i internationellt samarbete och hur internationella organisationer går tillväga för att försöka stärka sin legitimitet. Hur allvarliga är kriser som Covid-19, kriget i Ukraina och klimatförändringen för internationella och regionala organisationer som EU, Världshälsoorganisationen och Världsbanken? Hur utmanas och stärks deras legitimitet? Är dagens svårigheter att samarbeta internationellt tecken på en mer kaotisk världsordning med sämre förmåga att lösa globala hot mot människor och miljö? Dessa och andra aktuella frågor kommer vi att diskutera gemensamt utifrån forskningsprogrammets resultat som presenteras under seminariets inledning.

Välkommen till en eftermiddag där forskare delar med sig av nya resultat och perspektiv i dialog med representanter från civilsamhälle, politik och media! Seminariet avslutas med mingel.

Panel
Erika Bjerström, global klimatkorrespondent, SVT
Hanna Nelson, Policychef, Oxfam Sweden
Jens Orback, VD Stiftelsen Global Challenges Foundation
Jakob Ström, Kansliråd och COVAX koordinator, Utrikesdepartementet
Cecilia Tengroth, Generalsekreterare, svenska FN förbundet.

Medverkande forskare
Jonas Tallberg, programchef, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Hans Agné, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Kristina Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Fredrik Söderbaum, Globala studier, Göteborgs universitet

Moderatorer
Magdalena Bexell och Hans Agné

Läs mer om forskningsprogrammet >


Tidigare aktiviteter och dokumentation