Forskarseminarium

Kirsti Jylhä: Sverigedemokraternas väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?

Datum: 5 september 2018
Tid: 10:00-12:00

Fil. dr i psykologi, Institutet för Framtidsstudier.

Sammanfattning

På några få år har Sverigedemokraterna vuxit till att bli ett av Sveriges största riksdagspartier men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Hur – och i vilken utsträckning – skiljer sig Sverigedemokraternas väljare från andra partiers väljare? Varför har de lämnat sina tidigare partier, och är det troligt att de kommer att återvända till dessa? Vilka politiska åsikter har de, utöver en kritisk hållning till invandring? Är deras syn på invandring driven av oro över samhällsförändringar eller tecken på en djupare liggande antipati mot invandrare? Och slutligen, i vilken mån finns det skillnader inom Sverigedemokraternas väljargrupp, dvs hur homogen är den egentligen?

Vi presenterar en rapport baserad på surveydata av 3500 väljare samt presenterar nya makroanalyser baserade på ny SCB data. Rapporten och kompletterande analyser undersöker sverigedemokratiska väljares psykologiska och sociologiska egenskaper och jämför dem med väljare från de två partier som de flesta SD-väljare kommer ifrån, nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna.

Medförfattarna Jens Rydgren och Pontus Strimling kommer också att delta vid seminariet.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Läs mer om rapporten: Sverigedemokraternas väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?

Seminariet hålls hos oss på Holländargatan 13 i Stockholm. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Vill du få påminnelser om våra forskarseminarier? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Tidigare aktiviteter och dokumentation