IFFS Play

15-16 åringar med utländsk bakgrund siktar högre i yrkes- och studieval än andra jämnåriga. Det här gäller särskilt för unga med bakgrund utanför Europa. Det visar en studie som också delvis kan förklara varför. "Även när vi tar hänsyn till föräldrarnas yrken och socioekonomiska situation, samt ungdomarnas kognitiva och språkliga förmåga kvarstår en skillnad till fördel för de som har utländsk bakgrund", säger Stephanie Plenty, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Läs mer: https://www.iffs.se/nyheter/unga-med-utlandsk-bakgrund-siktar-hogt/

Senaste IFFS Play:

Publicerat 29 apr, 2021

Unga med utländsk bakgrund har högre aspirationer

15-16 åringar med utländsk bakgrund siktar högre i yrkes- och studieval än andra jämnåriga. Det här gäller särskilt för unga med bakgrund utanför Europa. Det visar en studie som också delvis kan förklara varför. "Även när vi tar hänsyn till föräldrarnas yrken och socioekonomiska situation, samt ungdomarnas kognitiva och språkliga förmåga kvarstår en skillnad till fördel för de som har utländsk bakgrund", säger Stephanie Plenty, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Läs mer: https://www.iffs.se/nyheter/unga-med-utlandsk-bakgrund-siktar-hogt/

Sök
Område
Ladda fler