IFFS Play

I samband med utställningen Tipping point 1-19 juni 2022 i Stockholm, arrangerade Institutet för framtidsstudier, Global Challenges Foundation och forskningsrådet Formas fyra seminarier på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Välkommen till Konstverket och seminarieserien Tipping Points – om människans möjligheter inom planetens gränser. Vad kan göras? Vad måste göras? Vad får absolut inte göras? Och vad har konst med saken att göra? Mer information om utställningen och alla seminarier i serien: https://www.iffs.se/tippingpoints Seminarium 1: Tröskelns dramatik – att förstå tipping points, 3 juni, 2022, Liljevalchs konsthall. Begreppet ”tipping point”, klimatkrisens kanske viktigaste term, hör inte hemma i någon specifik disciplin utan kan användas för att förklara och förstå förskjutningar i biofysiska system, förändringar av marknader eller avgörande brott i samhällsmönster och normer. En tipping point är en kritisk brytpunkt där en mindre störning av ett system sätter igång en självförstärkande process som oåterkalleligt driver systemet allt längre bort från dess initiala jämviktstillstånd. Vad betyder detta i naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga sammanhang? Hur används begreppet i klimatvetenskapen? Vad innebär det att en tipping point passeras? Forskare talar idag allt mer om ”stressade system” – vilka av våra livsavgörande system är på gränsen till sammanbrott? Vilka krav ställer räddningsinsatsen på människa och politik? Och kan sociala och ekonomiska tipping points synliggöra avgörande steg i en hållbar samhällsutveckling, till exempel nödvändig teknikomställning eller mindre miljöpåverkande konsumtionsmönster? Medverkande: Mats Bigert, konstnär Bigert & Bergström Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskare vid Institutet för framtidsstudier och ledamot av Klimatpolitiska rådet Magnus Jiborn, forskningschef Global Challenges Foundation Sofi Marklew, jurist Auroramålet Isadora Wronski, Senior strategist vid Greenpeace Nordic Moderator: Linda Burenius, utvecklingschef Global Challenges Foundation Utställningen görs i samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Rikstolvan och Liljevalchs konsthall. Bakom både utställningen och seminarieserien står: Formas, Global Challenges Foundation, Institutet för framtidsstudier samt Trafikkontoret och Evenemangsavdelningen i Stockholms stad.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 21 jun, 2022

Tipping Points: Tröskelns dramatik – att förstå tipping points

I samband med utställningen Tipping point 1-19 juni 2022 i Stockholm, arrangerade Institutet för framtidsstudier, Global Challenges Foundation och forskningsrådet Formas fyra seminarier på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Välkommen till Konstverket och seminarieserien Tipping Points – om människans möjligheter inom planetens gränser. Vad kan göras? Vad måste göras? Vad får absolut inte göras? Och vad har konst med saken att göra? Mer information om utställningen och alla seminarier i serien: https://www.iffs.se/tippingpoints Seminarium 1: Tröskelns dramatik – att förstå tipping points, 3 juni, 2022, Liljevalchs konsthall. Begreppet ”tipping point”, klimatkrisens kanske viktigaste term, hör inte hemma i någon specifik disciplin utan kan användas för att förklara och förstå förskjutningar i biofysiska system, förändringar av marknader eller avgörande brott i samhällsmönster och normer. En tipping point är en kritisk brytpunkt där en mindre störning av ett system sätter igång en självförstärkande process som oåterkalleligt driver systemet allt längre bort från dess initiala jämviktstillstånd. Vad betyder detta i naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga sammanhang? Hur används begreppet i klimatvetenskapen? Vad innebär det att en tipping point passeras? Forskare talar idag allt mer om ”stressade system” – vilka av våra livsavgörande system är på gränsen till sammanbrott? Vilka krav ställer räddningsinsatsen på människa och politik? Och kan sociala och ekonomiska tipping points synliggöra avgörande steg i en hållbar samhällsutveckling, till exempel nödvändig teknikomställning eller mindre miljöpåverkande konsumtionsmönster? Medverkande: Mats Bigert, konstnär Bigert & Bergström Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskare vid Institutet för framtidsstudier och ledamot av Klimatpolitiska rådet Magnus Jiborn, forskningschef Global Challenges Foundation Sofi Marklew, jurist Auroramålet Isadora Wronski, Senior strategist vid Greenpeace Nordic Moderator: Linda Burenius, utvecklingschef Global Challenges Foundation Utställningen görs i samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Rikstolvan och Liljevalchs konsthall. Bakom både utställningen och seminarieserien står: Formas, Global Challenges Foundation, Institutet för framtidsstudier samt Trafikkontoret och Evenemangsavdelningen i Stockholms stad.

Sök
Område
Ladda fler