IFFS Play

I samband med utställningen Tipping point 1-19 juni 2022 i Stockholm, arrangerade Institutet för framtidsstudier, Global Challenges Foundation och forskningsrådet Formas fyra seminarier på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Välkommen till Konstverket och seminarieserien Tipping Points – om människans möjligheter inom planetens gränser. Vad kan göras? Vad måste göras? Vad får absolut inte göras? Och vad har konst med saken att göra? Mer information om utställningen och alla seminarier i serien: https://www.iffs.se/tippingpoints Seminarium 3: Havets tyngd - om oceanernas roll i klimatets balans, 9 juni, 2022, Liljevalchs konsthall OBS: Under det här seminariet visades filmen Havets silver. Av upphovsrättsskäl är den inte med i den här inspelningen. Biomassan i världens oceaner har sjunkit med 55 procent sedan 1970. 25 procent av alla fiskarter tillbringar någon del av sin livscykel i korallrev, men under bara de senaste 30 åren har en tredjedel av jordens korallrev förstörts. Enligt FN är risken stor att fisket i tropikerna kan ha halverats till år 2050. Om dagens klimatutveckling fortsätter kan den sista isen i Arktis ha smält bort någon sommar mellan 2050 och 2070. Naturvetarna har länge lagt fakta på bordet och forskning visar att det fortfarande är möjligt att förhindra att jorden når dessa tröskelpunkter. Men varför sjunker allvaret inte in? Kan filosofin, humanioran och konsten ta vid där klimatforskningen slutar och omställningen till en mer klimatanpassad värld börjar? Vid det här seminariet visas Bodil Tingsbys film Havets silver (53 minuter). Dokumentärfilmen skildrar fiskare i Bohuslän 1895-1968 och deras jakt på sill, "havets silver", som förde dem ända till Island. Filmen är en språngbräda in i diskussionen om tipping points och gestaltar en historisk tillbakablick på människans relation till havet. Filmen följs av ett panelsamtal. Medverkande: Bodil Tingsby, dokumentärfilmare Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi, forskare vid Institutet för framtidsstudier John Tumpane, avdelningschef för miljö på Formas. Moderator: Zandra Thuvesson, Formas Utställningen görs i samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Rikstolvan och Liljevalchs konsthall. Bakom både utställningen och seminarieserien står: Forskningsrådet Formas, Global Challenges Foundation, Institutet för framtidsstudier samt Trafikkontoret och Evenemangsavdelningen i Stockholms stad.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 21 jun, 2022

Tipping Points: Havets tyngd – om oceanernas roll i klimatets balans

I samband med utställningen Tipping point 1-19 juni 2022 i Stockholm, arrangerade Institutet för framtidsstudier, Global Challenges Foundation och forskningsrådet Formas fyra seminarier på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Välkommen till Konstverket och seminarieserien Tipping Points – om människans möjligheter inom planetens gränser. Vad kan göras? Vad måste göras? Vad får absolut inte göras? Och vad har konst med saken att göra? Mer information om utställningen och alla seminarier i serien: https://www.iffs.se/tippingpoints Seminarium 3: Havets tyngd - om oceanernas roll i klimatets balans, 9 juni, 2022, Liljevalchs konsthall OBS: Under det här seminariet visades filmen Havets silver. Av upphovsrättsskäl är den inte med i den här inspelningen. Biomassan i världens oceaner har sjunkit med 55 procent sedan 1970. 25 procent av alla fiskarter tillbringar någon del av sin livscykel i korallrev, men under bara de senaste 30 åren har en tredjedel av jordens korallrev förstörts. Enligt FN är risken stor att fisket i tropikerna kan ha halverats till år 2050. Om dagens klimatutveckling fortsätter kan den sista isen i Arktis ha smält bort någon sommar mellan 2050 och 2070. Naturvetarna har länge lagt fakta på bordet och forskning visar att det fortfarande är möjligt att förhindra att jorden når dessa tröskelpunkter. Men varför sjunker allvaret inte in? Kan filosofin, humanioran och konsten ta vid där klimatforskningen slutar och omställningen till en mer klimatanpassad värld börjar? Vid det här seminariet visas Bodil Tingsbys film Havets silver (53 minuter). Dokumentärfilmen skildrar fiskare i Bohuslän 1895-1968 och deras jakt på sill, "havets silver", som förde dem ända till Island. Filmen är en språngbräda in i diskussionen om tipping points och gestaltar en historisk tillbakablick på människans relation till havet. Filmen följs av ett panelsamtal. Medverkande: Bodil Tingsby, dokumentärfilmare Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi, forskare vid Institutet för framtidsstudier John Tumpane, avdelningschef för miljö på Formas. Moderator: Zandra Thuvesson, Formas Utställningen görs i samarbete mellan Institutet för framtidsstudier, Rikstolvan och Liljevalchs konsthall. Bakom både utställningen och seminarieserien står: Forskningsrådet Formas, Global Challenges Foundation, Institutet för framtidsstudier samt Trafikkontoret och Evenemangsavdelningen i Stockholms stad.

Sök
Område
Ladda fler