IFFS Play

Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas, men detta hindras av nutida intressen. Humanister och samhällsvetare står här inför en viktig uppgift: att visa att förändringar i samhället inte åstadkoms av ett gemensamt vi, utan genom en kamp mellan olika intressen. Den som får gehör för sin bild av framtiden får makt i nutiden. Miljöforskningens roll är avgörande. Men kravet på att forskningen ska vara till nytta idag står i direkt konflikt med framtiden. Forskningsprogrammen riskerar att bli megafoner för förutbestämda idéer präglade av finansiärernas kortsiktiga intressen. Strävan efter enighet urholkar sökandet efter alternativa vägar till framtiden.

Om detta skriver Jenny Andersson och Erik Westholm i sin bok "Slaget om framtiden: forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö". 

Senaste IFFS Play:

Publicerat 04 okt, 2019

Slaget om framtiden. Om forskningen och konflikten mellan tillväxt och miljö

Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas, men detta hindras av nutida intressen. Humanister och samhällsvetare står här inför en viktig uppgift: att visa att förändringar i samhället inte åstadkoms av ett gemensamt vi, utan genom en kamp mellan olika intressen. Den som får gehör för sin bild av framtiden får makt i nutiden. Miljöforskningens roll är avgörande. Men kravet på att forskningen ska vara till nytta idag står i direkt konflikt med framtiden. Forskningsprogrammen riskerar att bli megafoner för förutbestämda idéer präglade av finansiärernas kortsiktiga intressen. Strävan efter enighet urholkar sökandet efter alternativa vägar till framtiden.

Om detta skriver Jenny Andersson och Erik Westholm i sin bok "Slaget om framtiden: forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö". 

Sök
Område
Ladda fler