IFFS Play

På onsdag den 31 mars släpptes rapporten Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020 som har tagits fram av Institutet för framtidsstudier på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Samma dag klockan 14:15 presenterades rapporten online av huvudförfattaren Martin Kolk, docent i demografi och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Rapporten använder både Statistiska centralbyråns statistik på samtliga dödsfall, och statistiken från Folkhälsomyndigheten på dödsfall i covid-19 för att studera dödlighet och överdödlighet i olika åldersgrupper och regioner i Sverige. Presentationen följs av ett samtal mellan: Martin Kolk, docent i demografi, författare till rapporten Gunnar Andersson, professor i demografi och föreståndare för Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA och medförfattare till rapporten Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi

Senaste IFFS Play:

Publicerat 31 mar, 2021

Rapportpresentation: Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020

På onsdag den 31 mars släpptes rapporten Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020 som har tagits fram av Institutet för framtidsstudier på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Samma dag klockan 14:15 presenterades rapporten online av huvudförfattaren Martin Kolk, docent i demografi och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Rapporten använder både Statistiska centralbyråns statistik på samtliga dödsfall, och statistiken från Folkhälsomyndigheten på dödsfall i covid-19 för att studera dödlighet och överdödlighet i olika åldersgrupper och regioner i Sverige. Presentationen följs av ett samtal mellan: Martin Kolk, docent i demografi, författare till rapporten Gunnar Andersson, professor i demografi och föreståndare för Stockholms universitets demografiska avdelning, SUDA och medförfattare till rapporten Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi

Sök
Område
Ladda fler