IFFS Play

Höghastighetståg på magnetbana till Paris, skolresor i förarlösa bussar, radarnavigerade långtradare på elvägar – de säljande bilderna av morgondagens transportsystem andas teknikoptimism långt från verklighetens trafikstockningar, tågförseningar och elbrist. Mot vilken infrastruktur rör vi oss egentligen? I vilka fordon ska vi färdas? Vem tar ansvar för att det långsiktigt nödvändiga byggs och underhålls?

Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid KTH.
Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi vid VTI och adjungerad professor LiU.
Jens Holm ordförande Stockholms hamnar (V), tidigare ordförande riksdagens trafikutskott.
Mattias Lundberg, trafikplanerare och strateg på Trafikverket.
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
Moderator: Ludvig Beckman, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 23 apr, 2023

Offentliga samtal: Samtida konflikter om framtida transporter

Höghastighetståg på magnetbana till Paris, skolresor i förarlösa bussar, radarnavigerade långtradare på elvägar – de säljande bilderna av morgondagens transportsystem andas teknikoptimism långt från verklighetens trafikstockningar, tågförseningar och elbrist. Mot vilken infrastruktur rör vi oss egentligen? I vilka fordon ska vi färdas? Vem tar ansvar för att det långsiktigt nödvändiga byggs och underhålls?

Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid KTH.
Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi vid VTI och adjungerad professor LiU.
Jens Holm ordförande Stockholms hamnar (V), tidigare ordförande riksdagens trafikutskott.
Mattias Lundberg, trafikplanerare och strateg på Trafikverket.
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
Moderator: Ludvig Beckman, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier.

Sök
Område
Ladda fler