IFFS Play

Datum: 21 april 2022 Tid: 14:00-16:00 Plats: Finlandshuset i Stockholm

Psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa tornar upp sig som ett stort och växande hot, särskilt mot unga – den nära framtidens människor och arbetskraft. Medan samhället utvecklats mot ökad säkerhet och trygghet ökar samtidigt antalet rapporterade besvär av psykisk ohälsa, varför? På vilka sätt är diagnosen en konfliktyta som speglar samhällsförändringar, och hur påverkas frågan om ansvar när diagnoser så snabbt förändras över tid? Utmattningssyndrom fanns inte som diagnos före 2005, nu är det den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i landet, vanligare än all cancer. Sverige har en nollvision för suicid, samtidigt är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige. Globalt är det fler som dör av självmord, cirka en miljon i världen per år, än alla som dör i krig och av annat yttre våld. Vad är det som händer?

DEN PSYKIATRISKA DIAGNOSEN I VÅR TID Christian Rück, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet

GLAPPET I BERÄTTELSEN OM UNGAS PSYKISKA HÄLSA Anette Wickström, biträdande professor Institutionen för tema, Linköpings universitet.

PANEL Hillevi Busch, utredare Folkhälsomyndigheten Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig på Mind Emma Rosengren, rektor och verksamhetsutvecklare elevhälsa. Moderator: Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Senaste IFFS Play:

Publicerat 22 apr, 2022

Offentliga samtal: Framtidens mentala hälsa - om psykisk ohälsa som hot och samhällskonflikt

Datum: 21 april 2022 Tid: 14:00-16:00 Plats: Finlandshuset i Stockholm

Psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa tornar upp sig som ett stort och växande hot, särskilt mot unga – den nära framtidens människor och arbetskraft. Medan samhället utvecklats mot ökad säkerhet och trygghet ökar samtidigt antalet rapporterade besvär av psykisk ohälsa, varför? På vilka sätt är diagnosen en konfliktyta som speglar samhällsförändringar, och hur påverkas frågan om ansvar när diagnoser så snabbt förändras över tid? Utmattningssyndrom fanns inte som diagnos före 2005, nu är det den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i landet, vanligare än all cancer. Sverige har en nollvision för suicid, samtidigt är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige. Globalt är det fler som dör av självmord, cirka en miljon i världen per år, än alla som dör i krig och av annat yttre våld. Vad är det som händer?

DEN PSYKIATRISKA DIAGNOSEN I VÅR TID Christian Rück, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet

GLAPPET I BERÄTTELSEN OM UNGAS PSYKISKA HÄLSA Anette Wickström, biträdande professor Institutionen för tema, Linköpings universitet.

PANEL Hillevi Busch, utredare Folkhälsomyndigheten Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig på Mind Emma Rosengren, rektor och verksamhetsutvecklare elevhälsa. Moderator: Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Sök
Område
Ladda fler