IFFS Play

Stora delar av mänskligheten har i hundratals år väntat på "en ny man"; mer känslosam, mindre våldsam och roligare att vara med. Några hävdar att han sedan ett halvsekel är under uppbyggnad i Sverige medan andra menar att den jämställde svenske mannen mest är en gångbar myt. Oavsett vilket står det klart att samtidens politiska stridsfält - från våldsbejakande extremism och fallande skolresultat till #metoos avslöjanden och social isolering - allt oftare diskuteras i termer av maskuliniteter och perverterade manlighetsideal. Men vad är maskulinitet? Hur byggs och förändras maskuliniteter över tid? Vilken roll spelar de i nationell identitet? I våldsamma miljöer? I normbildning? Blir man mer eller mindre man av att vara pappaledig? Har studier om maskulinitet - genusvetenskap - blivit en måltavla iden radikala högerns framväxt och i så fall varför?

Senaste IFFS Play:

Publicerat 29 okt, 2020

Offentliga samtal: Den svenske mannen 29 okt 2020

Stora delar av mänskligheten har i hundratals år väntat på "en ny man"; mer känslosam, mindre våldsam och roligare att vara med. Några hävdar att han sedan ett halvsekel är under uppbyggnad i Sverige medan andra menar att den jämställde svenske mannen mest är en gångbar myt. Oavsett vilket står det klart att samtidens politiska stridsfält - från våldsbejakande extremism och fallande skolresultat till #metoos avslöjanden och social isolering - allt oftare diskuteras i termer av maskuliniteter och perverterade manlighetsideal. Men vad är maskulinitet? Hur byggs och förändras maskuliniteter över tid? Vilken roll spelar de i nationell identitet? I våldsamma miljöer? I normbildning? Blir man mer eller mindre man av att vara pappaledig? Har studier om maskulinitet - genusvetenskap - blivit en måltavla iden radikala högerns framväxt och i så fall varför?

Sök
Område
Ladda fler