IFFS Play

Idag utmanas den traditionella höger-vänsterskalan av GAL-TAN, där globala och liberala värden står mot nationella och traditionella. Men vad betyder det för det svenska partiväsendet? Kommer det att skapa nya ytterligheter i den svenska partipolitiska myllan och i så fall vilka?

I det här samtalet hör vi Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som har skrivit om den nya partikartan i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox "Det nya Sverige", samtala med Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd för Institutet för Framtidsstudier. Boxen med häftet kommer att finnas tillgänglig på seminariet.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 18 nov, 2019

Nya ytterligheter inom politiken

Idag utmanas den traditionella höger-vänsterskalan av GAL-TAN, där globala och liberala värden står mot nationella och traditionella. Men vad betyder det för det svenska partiväsendet? Kommer det att skapa nya ytterligheter i den svenska partipolitiska myllan och i så fall vilka?

I det här samtalet hör vi Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som har skrivit om den nya partikartan i Riksbankens Jubileumsfonds årsbox "Det nya Sverige", samtala med Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd för Institutet för Framtidsstudier. Boxen med häftet kommer att finnas tillgänglig på seminariet.

Sök
Område
Ladda fler