IFFS Play

Kan artificiell intelligens minska förekomsten av diskriminering i rekrytering? - Moa Bursell

Publicerat 03 okt, 2019
"Intelligenta" algoritmer har börjat användas av företag för att effektivisera bedömningsprocessen och minska förekomsten av diskriminering eftersom algoritmer kan programmeras att bortse från faktorer som de sökandes kön, etnicitet, ålder osv. Men kritiker menar att dessa algoritmer, tvärtemot vad som är avsett, riskerar att reproducera de fördomar som redan finns i samhället. Hur ska vi förhålla oss till dessa potentiella vinster och risker? Moa Bursell är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.
Välj
Ladda fler