IFFS Play

"Intelligenta" algoritmer har börjat användas av företag för att effektivisera bedömningsprocessen och minska förekomsten av diskriminering eftersom algoritmer kan programmeras att bortse från faktorer som de sökandes kön, etnicitet, ålder osv. Men kritiker menar att dessa algoritmer, tvärtemot vad som är avsett, riskerar att reproducera de fördomar som redan finns i samhället. Hur ska vi förhålla oss till dessa potentiella vinster och risker? Moa Bursell är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 03 okt, 2019

Framtidsdagen 2019: Kan artificiell intelligens minska förekomsten av diskriminering i rekrytering? - Moa Bursell

"Intelligenta" algoritmer har börjat användas av företag för att effektivisera bedömningsprocessen och minska förekomsten av diskriminering eftersom algoritmer kan programmeras att bortse från faktorer som de sökandes kön, etnicitet, ålder osv. Men kritiker menar att dessa algoritmer, tvärtemot vad som är avsett, riskerar att reproducera de fördomar som redan finns i samhället. Hur ska vi förhålla oss till dessa potentiella vinster och risker? Moa Bursell är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.

Sök
Område
Ladda fler