IFFS Play

Den ekonomiska integrationen för unga med utländsk bakgrund är stark. Det är lika vanligt att unga med utländsk bakgrund har höga inkomster som unga med svensk bakgrund. Jämfört med sina föräldrar har unga med utländsk bakgrund mycket mer lika inkomster som unga med svensk bakgrund. Däremot kvarstår en överrepresentation av unga med utländsk bakgrund bland de som har allra lägst inkomster. "Det finns en stor inkomstmobilitet från föräldra- till barngenerationen. Det har skett en väldig utjämning", säger Carina Mood, professor i sociologi. Dessa resultat kommer från boken "Integration bland unga" (Makadam förlag 2022) av Carina Mood och Jan O. Jonsson, professorer i sociologi som följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat. Forskarna visar att integrationen på vissa områden går snabbt: unga med utrikesfödda föräldrar har i genomsnitt höga ambitioner och gör goda framsteg vad gäller högre utbildning och inkomster. Samtidigt finns stora avstånd till unga med svenskfödda föräldrar vad gäller vissa sociala och kulturella aspekter. Hela boksläppet av Integration bland unga finns att se här på IFFS youtubekanal. #shorts #integration #sverige #sweden

Senaste IFFS Play:

Publicerat 02 nov, 2022

Integration: Stark inkomstutjämning för unga med utländsk bakgrund

Den ekonomiska integrationen för unga med utländsk bakgrund är stark. Det är lika vanligt att unga med utländsk bakgrund har höga inkomster som unga med svensk bakgrund. Jämfört med sina föräldrar har unga med utländsk bakgrund mycket mer lika inkomster som unga med svensk bakgrund. Däremot kvarstår en överrepresentation av unga med utländsk bakgrund bland de som har allra lägst inkomster. "Det finns en stor inkomstmobilitet från föräldra- till barngenerationen. Det har skett en väldig utjämning", säger Carina Mood, professor i sociologi. Dessa resultat kommer från boken "Integration bland unga" (Makadam förlag 2022) av Carina Mood och Jan O. Jonsson, professorer i sociologi som följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat. Forskarna visar att integrationen på vissa områden går snabbt: unga med utrikesfödda föräldrar har i genomsnitt höga ambitioner och gör goda framsteg vad gäller högre utbildning och inkomster. Samtidigt finns stora avstånd till unga med svenskfödda föräldrar vad gäller vissa sociala och kulturella aspekter. Hela boksläppet av Integration bland unga finns att se här på IFFS youtubekanal. #shorts #integration #sverige #sweden

Sök
Område
Ladda fler