IFFS Play

Under senare år har vi sett tecken på att konflikten mellan stad och glesbygd håller på att skärpas. I Frankrike är de ”Gula västarnas” protestaktioner grundade i landsorten och riktade mot Paris, i USA bärs Trump fram av glesbygden och landsorten i en protest mot storstadens ”eliter”, och i Sverige är Sverigedemokraterna starkast i landsorten och svagast i städerna. Tillgången på viktig samhällsservice som sjukvård och polisväsende blir allt oftare lokala och nationella stridsämnen, samtidigt som den åldersmässiga segregationen ökar. Men vad säger forskningen om fördelning och konflikter mellan stad och land?

Per Molander, ordförande Jämlikhetskommissionen

Praktiker: Sten Nordin, fd finansborgarråd och landshövding i Blekinge Lotta Svensson, FoU Hälsingland Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Moderator: Folke Tersman

Senaste IFFS Play:

Publicerat 08 nov, 2019

Håller Sverige på att spricka? Landsorten, staden och staten

Under senare år har vi sett tecken på att konflikten mellan stad och glesbygd håller på att skärpas. I Frankrike är de ”Gula västarnas” protestaktioner grundade i landsorten och riktade mot Paris, i USA bärs Trump fram av glesbygden och landsorten i en protest mot storstadens ”eliter”, och i Sverige är Sverigedemokraterna starkast i landsorten och svagast i städerna. Tillgången på viktig samhällsservice som sjukvård och polisväsende blir allt oftare lokala och nationella stridsämnen, samtidigt som den åldersmässiga segregationen ökar. Men vad säger forskningen om fördelning och konflikter mellan stad och land?

Per Molander, ordförande Jämlikhetskommissionen

Praktiker: Sten Nordin, fd finansborgarråd och landshövding i Blekinge Lotta Svensson, FoU Hälsingland Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Moderator: Folke Tersman

Sök
Område
Ladda fler