IFFS Play

I AI-sammanhang hör man oftare privata företag än om stat och myndigheter, men i själva verket pågår ett idogt arbete för att svenska myndigheter och offentlig sektor ska kunna dra nytta av teknikutvecklingen. Sverige är redan ett av de mest digitaliserade länderna i världen och stora satsningar görs för att möta de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Vilka ambitioner har regeringen för Sverige på området? Vilka är de största nationella utmaningarna? Och hur ser planen ut för att se till att göra hela Sverige till ett smartare och mer konkurrenskraftigt land med hjälp av AI? Anders Ygeman är energi- och digitaliseringsminister. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 03 okt, 2019

Framtidsdagen 2019: Sverige, AI och vägen framåt - Anders Ygeman

I AI-sammanhang hör man oftare privata företag än om stat och myndigheter, men i själva verket pågår ett idogt arbete för att svenska myndigheter och offentlig sektor ska kunna dra nytta av teknikutvecklingen. Sverige är redan ett av de mest digitaliserade länderna i världen och stora satsningar görs för att möta de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Vilka ambitioner har regeringen för Sverige på området? Vilka är de största nationella utmaningarna? Och hur ser planen ut för att se till att göra hela Sverige till ett smartare och mer konkurrenskraftigt land med hjälp av AI? Anders Ygeman är energi- och digitaliseringsminister. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.

Sök
Område
Ladda fler