IFFS Play

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Artificiell intelligens har enorm potential för framtidens sjukvård, men hur och när ska den användas? Maja Fjaestad är Statssekreterare på socialdepartementet och docent från KTH. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 03 okt, 2019

Framtidsdagen 2019: Artificiell intelligens – hur och när ska vi använda den? - Maja Fjaestad

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Artificiell intelligens har enorm potential för framtidens sjukvård, men hur och när ska den användas? Maja Fjaestad är Statssekreterare på socialdepartementet och docent från KTH. Från Framtidsdagen 2019 - om artificiell intelligens, beslutsfattande och arbetsliv.

Sök
Område
Ladda fler