IFFS Play

Den svenska brottsutvecklingen har fått uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Nationellt har kriminalpolitik blivit en av de viktigaste frågorna för svenska väljare, internationellt har den svenska brottsutvecklingen ibland använts som ett skräckexempel – t.ex. i Norge och Danmark med begreppet det svenska tillståndet. Men vad säger forskningen; vilka typer av brott och andra hot mot samhället har ökat i Sverige, och vilka har det inte?

Välkommen till ett seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier. där resultat av ett projekt med 22 forskare från olika discipliner presenteras. De ger en bredare beskrivning av situationen än den som vanligen förekommer i medierna. I fokus står bl.a. det dödliga skjutvapenvåldet, den organiserade brottsligheten och narkotikans och den kriminella ekonomins roll för den organiserade brottsligheten utveckling. Det kommer finnas utrymme för frågor till forskarna och de kommer även vara tillgängliga efter seminariet.

Program
§ Välkomna! Betty Malmberg, (M) Rifos ordförande
§ Amir Rostami, docent i kriminologi och Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi beskriver situationen utifrån den nyutkomna antologin Det svenska tillståndet. En antologi om brottsutvecklingen i Sverige.
§ Frågor och diskussion. Pia Steensland, (KD) moderator

Senaste IFFS Play:

Publicerat 20 apr, 2022

Det svenska tillståndet – om brottsutvecklingen i Sverige

Den svenska brottsutvecklingen har fått uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Nationellt har kriminalpolitik blivit en av de viktigaste frågorna för svenska väljare, internationellt har den svenska brottsutvecklingen ibland använts som ett skräckexempel – t.ex. i Norge och Danmark med begreppet det svenska tillståndet. Men vad säger forskningen; vilka typer av brott och andra hot mot samhället har ökat i Sverige, och vilka har det inte?

Välkommen till ett seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier. där resultat av ett projekt med 22 forskare från olika discipliner presenteras. De ger en bredare beskrivning av situationen än den som vanligen förekommer i medierna. I fokus står bl.a. det dödliga skjutvapenvåldet, den organiserade brottsligheten och narkotikans och den kriminella ekonomins roll för den organiserade brottsligheten utveckling. Det kommer finnas utrymme för frågor till forskarna och de kommer även vara tillgängliga efter seminariet.

Program
§ Välkomna! Betty Malmberg, (M) Rifos ordförande
§ Amir Rostami, docent i kriminologi och Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi beskriver situationen utifrån den nyutkomna antologin Det svenska tillståndet. En antologi om brottsutvecklingen i Sverige.
§ Frågor och diskussion. Pia Steensland, (KD) moderator

Sök
Område
Ladda fler