IFFS Play

Bortom välfärdschauvinism och nyliberalism med Will Kymlicka

Publicerat 28 apr, 2016
Föreläsning av professorn Will Kymlicka och efterföljande samtal mellan Gina Gustavsson, Anders Lindberg och Enna Gerin. Samarrangemang av Katalys, ABF och Institutet för framtidsstudier. Will Kymlickas besök i Stockholm möjliggjordes tack vare medel från Riksbankens Jubileumsfond.
Välj
Ladda fler