IFFS PLAY

Föreläsning av professorn Will Kymlicka och efterföljande samtal mellan Gina Gustavsson, Anders Lindberg och Enna Gerin. Samarrangemang av Katalys, ABF och Institutet för framtidsstudier. Will Kymlickas besök i Stockholm möjliggjordes tack vare medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Latest IFFS Play:

Published on Apr 28, 2016

Bortom välfärdschauvinism och nyliberalism med Will Kymlicka

Föreläsning av professorn Will Kymlicka och efterföljande samtal mellan Gina Gustavsson, Anders Lindberg och Enna Gerin. Samarrangemang av Katalys, ABF och Institutet för framtidsstudier. Will Kymlickas besök i Stockholm möjliggjordes tack vare medel från Riksbankens Jubileumsfond.
Search
Area
Load more