IFFS Play

För att myndigheter ska klara av att hantera plötsligt uppkomna kriser likt covid-19-pandemin krävs fakta. Om hur sjukdomen sprids och hur den bör behandlas. Men fakta är inte tillräckliga. Myndigheter måste också göra avvägningar mellan olika värden. Minskad smittspridning ska ställas mot inskränkt frihet och isolering, liv ska ställas mot liv i avvägningen om vilka som ska prioriteras i vården, räddade liv nu ska ställas mot det långsiktiga lidandet av en ekonomisk depression. Enbart fakta kan inte berätta för oss hur vi bör handla. En expertmyndighet som Folkhälsomyndigheten som ska göra dessa avvägningar behöver därför ett etikråd. Det menar Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och Folke Tersman i kapitlet Etiska avvägningar i pandemitider som ingår i antologin I en tid av pandemi utgiven av ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Hör författarna, representanter från Statens medicinsk-etiska råd, Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet diskutera förslaget på det här seminariet som arrangeras av Institutet för framtidsstudier och ESO. Moderator Lena Unemo, kanslichef på ESO. Medverkande: Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten Göran Collste, professor i tillämpad etik, ledamot av Statens medicinsk-etiska råd Maja Fjæstad, docent, statssekreterare, Socialdepartementet Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstudier, professor i praktisk filosofi Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt Folke Tersman, professor i praktisk filosofi

Senaste IFFS Play:

Publicerat 26 maj, 2021

Behöver Folkhälsomyndigheten ett etikråd? - Etiska avvägningar i pandemitider

För att myndigheter ska klara av att hantera plötsligt uppkomna kriser likt covid-19-pandemin krävs fakta. Om hur sjukdomen sprids och hur den bör behandlas. Men fakta är inte tillräckliga. Myndigheter måste också göra avvägningar mellan olika värden. Minskad smittspridning ska ställas mot inskränkt frihet och isolering, liv ska ställas mot liv i avvägningen om vilka som ska prioriteras i vården, räddade liv nu ska ställas mot det långsiktiga lidandet av en ekonomisk depression. Enbart fakta kan inte berätta för oss hur vi bör handla. En expertmyndighet som Folkhälsomyndigheten som ska göra dessa avvägningar behöver därför ett etikråd. Det menar Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och Folke Tersman i kapitlet Etiska avvägningar i pandemitider som ingår i antologin I en tid av pandemi utgiven av ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Hör författarna, representanter från Statens medicinsk-etiska råd, Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet diskutera förslaget på det här seminariet som arrangeras av Institutet för framtidsstudier och ESO. Moderator Lena Unemo, kanslichef på ESO. Medverkande: Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten Göran Collste, professor i tillämpad etik, ledamot av Statens medicinsk-etiska råd Maja Fjæstad, docent, statssekreterare, Socialdepartementet Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstudier, professor i praktisk filosofi Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt Folke Tersman, professor i praktisk filosofi

Sök
Område
Ladda fler