Öppet seminarium

Hur står det till med synen på kunskap i den svenska skolan?

Datum: 13 april 2016
Tid: 12:30–14:00

I januari i år publicerade fyra debattörer en kritisk debattartikel om Skolverkets kunskapssyn under rubriken Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap. Artikeln väckte starka reaktioner och Skolverket svarade i repliken Skolverket skriver om kommentarerna till kursplanerna, vilken de fyra skribenterna besvarade med slutrepliken Skolverket har djupa problem.

I grunden handlar diskussionen om kunskapssyn. Står Skolverket för en postmodern kunskaps- och sanningsrelativistisk kunskapssyn eller är det en missuppfattning och feltolkning?

En av de fyra debattörerna var Christer Sturmark, förlagschef för förlaget Fri Tanke och vi anordnar nu tillsammans med Fri Tanke ett seminarium för att försöka bringa reda i frågan.

Medverkande
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik
Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och en av undertecknarna av det ursprungliga debattinlägget

Moderator är Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier

Tid: Onsdag 13 april, kl. 12.30–14.00
Plats: Epicenter, Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm (T-centralen är närmaste t-bana)

Seminariet är kostnadsfritt. För dem som vill kan lunch inhandlas på plats (100 kr) vilken kan intas under seminariet, kom då i god tid.

Anmäl dig för att försäkra dig om en plats!

I samband med seminariet lanserar också Fri Tanke förlag boken Rädslan för kunskap, skriven av Paul Boghossian som är Silver Professor of Philosophy vid New York University. I boken undersöker han kunskapsrelativismen och belyser dess grundläggande brister.


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation