Öppet seminarium

Framtidens äldreomsorg

Datum: 13 mars 2015
Tid: 09:00-16:00

Den 13 mars arrangerar Äldrecentrum Forskning och Utveckling en seminariedag om framtidens äldreomsorg. Anders Ekholm från IF deltar under rubriken Empati och High Tech.

Sveriges befolkning åldras med en dramatisk hastighet. Enligt SCBs beräkningar kommer 25 procent av befolkningen att vara 65 år eller äldre år 2060. Kommuner, landsting och samhället i stort ställs inför stora utmaningar.

Hur påverkar vår livsstil vårt framtida behov av äldreomsorg? Hur byter vi bostad när vi blir äldre? Hur ser boendetiderna ut på särskilt boende? Vad menas med att gå från sjukvård till ”riskvård”? Kan vi själva bidra till ett hälsosamt åldrande med bättre minnesfunktioner? Den 13 mars bjuder Äldrecentrum in till en seminariedag om trender och aktuella forskningsresultat inom äldreområdet.

Anders Ekholm, vice VD på Institutet för Framtidsstudier, talar under rubriken Empati och High Tech.

Dagen riktar sig till förtroendevalda, chefer och medarbetare inom äldreomsorgen.

Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Seminariedagen är avgiftsbelagd. För mer information och anmälan, besök www.aldrecentrum.se


Tidigare aktiviteter och dokumentation