Öppet seminarium

Fan ska vara teaterdirektör! Konstnärlig forskning - varför, vad och hur?

Datum: 5 juni 2024
Tid: 19:00-21:45

Plats: Strindbergs Intima Teater, Barnhusgatan 20 vid Norra Bantorget i Stockholm

En kväll om konstnärligt ledarskap i den svenska teaterbranschen bestående av en gestaltande presentation och ett panelsamtal om konstnärlig forskning.

Ledarskap är ett omtvistat fenomen inom svensk teater. Upplevelser och erfarenheter av brister relaterade till (konstnärligt) ledarskap diskuteras återkommande i branschens sammanhang. Med kritiken följer också krav på förändring och utveckling. 

Regissören och doktoranden Carolina Frände avslutar inom kort ett treårigt konstnärligt forskningsprojekt, Uppdrag: Konstnärlig chef, där hon undersökt hur idéer och föreställningar om ledarskap uppstår och cirkulerar bland alla som arbetar i den svenska teaterbranschen. I projektet har Carolina använt konstnärliga metoder för att vetenskapligt undersöka ledarskap på teatern. Ett hundratal teaterarbetare har bidragit till forskningen genom att spela ett brädspel om konstnärligt ledarskap: Fan ska vara teaterdirektör! 

När det nu är dags för redovisning av projektet kommer det ske i form av en enklare föreställning där Carolina tillsammans med skådespelare gestaltar forskningsresultaten. Förutom den sceniskt gestaltade presentation ingår i varje redovisningstillfälle ett unikt samtal, där särskilt inbjudna gäster diskuterar ledarskap, scenkonst och forskning.

Medverkande i föreställningen
Robin Keller, skådespelare
Moa Silén, skådespelare
Anna-Lena Efverman, skådespelare
Thérèse Brunnander, skådespelare
och Carolina Frände

Medverkande panelister
Jenny Björkman, samverkansdirektör Riksbankens Jubileumsfond
Karin Helander, professor, scenkonstkritiker och ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademin
Rebecka Brinch, lektor i teatervetenskap
Anna Sjövall, VD/Konstnärlig ledare Teater Halland
Staffan Julén, dokumentärfilmare och kommunikationschef Institutet för framtidsstudier
Moderator: Carolina Frände

Boka din plats för 20 kr på www.strindbergsintimateater.se

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation