Konferens

Konferens om evidensbaserad policy

Datum: 20 - 21 oktober 2016
Tid:

Den här konferensen organiseras av Institutet för framtidsstudier i samarbete med Nätverket för evidensbaserad policy, ett svenskt nätverk med akademiker, journalister och tjänstemän vars syfte är att förbättra policy genom tillämpandet av den vetenskapliga metoden. Vi vill i synnerhet undersöka och informera allmänheten om möjligheterna att använda de metodologiska innovationerna utvecklade av evidensbaserad medicin. Bland de mest kraftfulla verktygen från denna disciplin är randomiserade kontrollstudier, systematiskt översiktsarbete och metaanalys.  Även om dessa verktyg inte är helt frånvarande från policyarbete, så har de ännu inte blivit vida tillämpade, och är ännu relativt okända och illa förstådda av både policyprofessionella och allmänheten.

Program “Conference on evidence-based policy”

Format (except keynote): Lecture 45 min. Commentary + Q&A: 30 min.

Thursday October 20

10:00-12:00 KEYNOTE Nancy Cartwright, UCSD: "Understanding and misunderstanding randomized controlled trials" The talk will be filmed.
12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Richard Bradley, LSE: "Models, Policy and Uncertainty"

13:45-14:15 Commentary + Q&A (Orri Stefansson, IF)

14:15-14:30 Coffee

14:30-15:15 Till Grüne Yanhoff, Royal Institute of Technology: “Welfare Assessment of Default-Setting Policies”
 
15:15-15:45 Commentary + Q&A (Karim Jebari, IF)

15:45-16:15 Coffee + sandwich

16:15-17:00 Christina Gravert, Göteborg University: “The hidden costs of nudging: Experimental evidence from reminders in fundraising”

17:00-17:30 Commentary + Q&A (Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet)

17:30-18:15 Stefan Schubert, Centre for Effective Altruism: “Effective altruism, dynamic effects and coordination”

18:15-18:45 Commentary + Q&A (Julia Mosquera, IF)

18:45-19:15 Reception (drinks)

19:30 Dinner


Friday October 21

10:30-10:45 Coffee

10:45-11:30 Sven-Ove Hansson, Royal Institute of Technology: “When does science tell us what to do?”

11:30-12:00 Commentary + Q&A (Karim Jebari, IF)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Katherine Furman, LSE: “Culpable Ignorance and Suppressed Disagreement in the Context of Evidence-Based Policy: The Case of South African AIDS Denialism
 
13:45-14:15 Commentary + Q&A (Emma Frans, Karolinska Institutet)

14:15-14:30 Coffee

14:30-15:15 Mark Kleiman, NYU: “Becker v. Beccaria: Theory and Evidence on Deterrence” (On Skype)

 

För mer information kontakta Karim Jebari.

Plats: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm


Tidigare aktiviteter och dokumentation