Öppet seminarium

Ett nytt sätt att tänka

Datum: 14 oktober 2015
Tid: 17:00–19:00

Humanistiska perspektiv på de globala miljöutmaningarna. Seminarium arrangerat av Rifo.

Vi vet idag att människan är orsaken till de stora klimatförändringar som nu sker. Vi kan mäta hur stora klimatförändringarna är och vi kan göra prediktioner om hur klimatförändringarna kommer att påverka vår miljö och våra liv i framtiden. Det vetenskapliga samfundet talar om den tid vi lever i som Antropocen – en ny geologisk epok där den främsta drivkraften bakom miljöförändringar på planeten är människan. Vad vi inte vet i samma utsträckning är hur vi upplever  dessa miljöförändringar? Hur kan vi få människor att förstå att det är vi själva som har skapat dessa miljöförändringar? Och vad har vi nu levande människor för ansvar för kommande generationer avseende vår klimatpåverkan? Kan humanistisk forskning bidra till ett nytt sätt att tänka, så att vi kan vända den negativa trenden?

Medverkande:

 

  • Kerstin Lidén, professor arkeologi, Stockholms universitet, ledamot av Rifos styrelse

 

  • Lisa Deutsch, universitetslektor i miljövetenskap, Studierektor, Stockholm Resilience Centre

 

  • Dolly Jørgensen, docent i miljöhistoria, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet

 

  • Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, VD Institutet för framtidsstudier

 

  • Cecilia Åsberg, professor, Tema Genus vid Linköpings universitet

 

  • Finn Bengtsson, M, riksdagsledamot

 

  • Emma Wallrup, V, riksdagsledamot

 


Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan

Seminarium öppet enbart för inbjudna medlemmar av Rifo.


Tidigare aktiviteter och dokumentation