Konferens

Empati och hightech

Datum: 20 - 21 november 2014
Tid: 12:30-14:45

Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier talar på den av Region Västerbotten arrangerade tvådagarskonferensen "Framtida möjligheter och utmaningar för verksamhets-­ och systemutveckling med evidensbaserad praktik och e-hälsa som grund".

Konferensen direktsänds på nätet och kan följas här: www.regionvasterbotten.se/direkt

Ur inbjudan:
Region Västerbotten bjuder in till konferens för att lyfta framtida utmaningar och möjligheter inom välfärdssektorn. Konferensen arrangeras utifrån nationella satsningarna på e-hälsa och evidensbaserad praktik, samt en kommande gemensam upphandling av processtöd för socialtjänsterna i Västerbottens kommuner. Konferensen syftar till att skapa ökad kunskap kring vad de kommande utmaningarna kan bestå i och vad de nya möjligheterna kan medföra.

Läs mer om konferensen som varar den 20–21 november.


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation