Konferens

Empati och high tech på Arbetsterapiforum

Datum: 15 - 16 april 2015
Tid:

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter arrangerar en två dagar lång konferens i Göteborg för arbetsterapeuter, med inspirationsföreläsningar, specialistföreläsningar och workshops.

Anders Ekholm, vice VD vid Institutet för Framtidsstudier, inledningstalar på onsdagen kl. 10.00–11.30 under rubriken "Empati och high tech".

Konferensen hålls på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen är avgiftsbelagd och anmälan görs på www.arbetsterapiforum.se


Tidigare aktiviteter och dokumentation