Öppet seminarium

Den svenske mannen - vem är han, vad gör han, vart är han på väg? (webinar)

Datum: 29 oktober 2020
Tid: 10:00-12:00

Stora delar av mänskligheten har i hundratals år väntatpå "en ny man"; mer känslosam, mindre våldsam och roligare att varamed. Några hävdar att han sedan ett halvsekel är under uppbyggnad i Sverige - främst via en maskulinitetsförändrande föräldraförsäkring - medan andra menar att den jämställde svenske mannen mest är en gångbar myt i säljandet av nationalchauvinistiska bilder av svenskhet. Oavsett vilket står det klart att samtidens politiska stridsfält - från våldsbejakande extremism och fallande skolresultat till #metoos avslöjanden och social isolering - allt oftare diskuteras i termer av maskuliniteter och perverterade manlighetsideal.

Men vad är maskulinitet? Hur byggs och förändras maskuliniteter över tid? Vilken roll spelar de i nationell identitet? I våldsamma miljöer? I normbildning? Blir man mer eller mindre man av att vara pappaledig? Har studier om maskulinitet - genusvetenskap - blivit en måltavla iden radikala högerns framväxt och i så fall varför?

Seminariets två föredragande forskare

Drömmen om en ny man. Maskulinitet och nationell identitet i talet om "nyasvenska män"
Sedan tidigt 1970-tal har media framställt nya generationer män som jämställda och "nya", samtidigt som det är ungefär samma ideal som har upprepats vara just "nytt". Vad betyder det och vilka konsekvenser har det för vår föreställning om män och maskulinitet?

Helena Hill, docent i Idéhistoria och lektor igenusvetenskap, Södertörns högskola

Manligheten - det extrema könet?
I ett stegrande tonläge diskuteras manlighetens olika uttryck i samtiden. Vad har hänt och varför detta intensiva intresse för mänoch manlighet? Är manligheten på väg att bli det extrema könet?

Ulf Mellström, professor i genusvetenskap och redaktör för Norma: International Journal for Masculinity Studies, Karlstads universitet 

Panel

Annika Strandhäll, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (S)
Ivar Arpi, ledarskribent Svenska Dagbladet och författare till boken Genusdoktrinen
Pernilla Vera, jobbar med maskulinitetsskapande och Mentors in violence-metoden (våldsprevention) i Botkyrka kommun

Registrera dig här för att få länk till webinariet och instruktioner om hur du enkelt ställer frågor till talarna!

 

Seminarieserien Offentliga samtal arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation