Öppet seminarium

En kväll om den förbannade optimisten Ernst Wigforss

Datum: 30 mars 2023
Tid: 18.00–19.15

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt, men anmäl dig gärna för att försäkra dig om en plats >

Ernst Wigforss inflytande över den svenska välfärdsstatens framväxt och den socialdemokratiska idéutvecklingen är svår att överskatta. Wigforss spelade en central roll i svensk politik under en stor del av nittonhundratalet och deltog i många av de beslut och processer som format det moderna Sverige. Det som gör honom speciell i den grupp av socialdemokrater som hade ett liknande inflytande är emellertid hans vilja att föra ideologiska och politisk-filosofiska resonemang. En särskild viktig aspekt av hans tänkande var den om att förena socialism med produktivitet, vilket banade väg för den socialdemokratiska målsättningen om att förena en levande marknadsekonomi med fördelningspolitik.

Kvällens samtal kommer att handla om Wigforss gärning och betydelse och en utgångspunkt kommer att vara Henrik Arnstads bok Den förbannade optimisten Ernst Wigforss som kommer ut på förlaget Historiska media mars 2023.

Deltagare:
Henrik Arnstad, historiker och författare
Klas Åmark, historiker (professor emeritus Stockholms universitet) och författare
Ylva Hasselberg, ekonomi-historiker (professor, Uppsala universitet)
Ingvar Carlsson, socialdemokrat, tidigare statsminister

Moderator: Folke Tersman

Seminariet är kostnadsfritt, men meddela gärna att du vill komma >

Henriks bok kommer att finnas till försäljning i samband med seminariet.

Seminariet anordnas i samarbete med ABF Stockholm och Historiska media.


Tidigare aktiviteter och dokumentation