Öppet seminarium

Dags för omprövning? Om de offentliga verksamheternas organisering

Datum: 1 juni 2017
Tid: 08:30–10:00

Sverige har under de senaste decennierna genomfört storskaliga privatiseringar av verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi. Likaså har traditionellt offentliga verksamheter anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). På detta frukostseminarium presenteras och diskuteras erfarenheter av dessa olika reformer, med utgångspunkt i den nyutkomna rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi: Dags för omprövning.

Rapportens författare Per Molander menar att många av de förväntade effekterna av reformerna − höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter – har uteblivit. De genomförda reformerna bör därför enligt rapporten omprövas. Den diskuterar även alternativa vägar till bättre styrning samt vilken roll resultatstyrning, utvärdering och analysmyndigheter bör spela.

Per Molander är teknologie doktor och har under många år arbetat med frågor som rör styrning av offentlig verksamhet, senast som generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Han var arkitekt bakom reformeringen av den statliga budgetprocessen under 1990-talet och har varit huvudsekreterare i bland annat Ekonomikommissionen och Tsunamiutredningen. Han har också arbetat som rådgivare till Världsbanken, IMF, OECD och EU-kommissionen. Han är författare till flera böcker om politisk filosofi och litteratur.

Molander kommer vid frukostseminariet att presentera huvudresultaten i rapporten och ventilera dess innehåll med två inbjudna kommentatorer:
Stefan Stern, kommunikationschef på Investor, tidigare bland annat biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna.
Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning omfattar bland annat granskningen och styrningen av offentlig verksamhet.

Moderator: Bengt Westerberg

Tid: Torsdag 1 juni, kl. 08.30–10.00 med enklare frukost från kl. 08.00
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm

Seminariet är fullbokat! Men, vi kommer att streama. Om du vill få en länk till streamingen per mail, skriv upp dig på väntelistan så skickas den till dig innan seminariet börjar.

Anmäl dig här!

Här hittar du en pdf av rapporten Dags för omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet 


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation