Öppet seminarium

Boksläpp: Tänkande maskiner av Olle Häggström

Datum: 10 maj 2021
Tid: 12:00-13:00

Plats: Online, registrera dig för att få en länk

AI är på god väg att revolutionera vår värld. Utvecklingen för med sig mycket gott, men också problem och risker. Redan i dag diskuteras de polariserande filterbubblor och falska nyheter, den massövervakning, automatiserade diskriminering och spridning av militär teknik som riskerar följa i AI-utvecklingens spår. Men de allra mest avgörande frågorna rör den artificiella intelligensens definitiva genombrott.

Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig allmänintelligens? Kan vi då behålla kontrollen över maskinerna? 

Tänkande maskiner (Fri tanke, 2021) diskuterar Olle Häggström, professor i matematisk statistik den angelägna och bitvis mycket kontroversiella forskning som börjat ta sig an de framtidsfrågor AI väcker.

Samtalet är ett samarbete mellan Fri Tanke och Institutet för framtidsstudier.

Medverkande: 

Olle Häggström, författare, professor i matematisk statistik
Emma Engström, tekn. dr., forskare vid Institutet för framtidsstudier
Karim Jebari, fil. dr. filosofi, forskare vid Institutet för framtidsstudier

Samtalet leds av Christer Sturmark, vd och förläggare, Fri tanke. Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier inleder.

Till registrering

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation