Öppet seminarium

Bokmässan: Hur ska vi leva när allt står på spel?

Datum: 26 september 2021
Tid: 16:15-16:45

Det här är ett seminarium som arrangeras av Bokmässan 2021 i Göteborg. För biljetter eller andra frågor hänvisas till Bokmässan

Medverkande från Institutet för framtidsstudier: 
Magnus Linton, redaktör
Karim Jebari, fil. dr. i filosofi

Pandemin har påvisat vår kraft att agera mot gemensamma hot. På tur står nu de mycket större uppgifterna: hoten mot klimatet och den biologiska mångfalden. I snart ett halvt sekel har journalisten Henrik Ekman bevakat miljöområdet. Hans bok Naturen vi ärvde är en miljöresa som startar när Rachel Carson öppnade världens ögon med Tyst vår 1962. Var har vi landat idag? Vad är yta, och vad är på riktigt när klimatdebatten svämmar över av identitetsmarkörer som "eko", "grönt", "smart" och "hållbart"? Och hur tänker en vetenskapligt skolad filosof om hur vi ska leva när allt står på spel? Magnus Linton, redaktör för antologin Klimat och moral, leder ett samtal mellan Karim Jebari från Institutet för framtidsstudier och Henrik Ekman.


Tidigare aktiviteter och dokumentation