Hanna Hjelm

Jag jobbar tillsammans med Amir Rostami på projektet ”Våldsbejakande hot och inte säkerhet” sedan juni 2021. 

Jag började jobba här nästan direkt efter jag tagit min kandidatexamen i utredningskriminologi, och i framtiden funderar jag på att ta en magisterexamen inom samma ämne.