Andrey Tibajev

Photo: Cato Lein

Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och är forskarstuderande i etnicitet och migration vid Linköpings universitet. På Institutet för framtidsstudier arbetar jag som forskningsassistent i ett projekt tillsammans med Pontus Strimling och Irina Vartanova om nyanländas värderingar och hälsa.

 

Publikationer

Projekt