Forskningsassistent

Filip Olsson

Telefon: 08-402 12 00

Filip Olsson

Politices kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap

På institutet är jag verksam som forskningsassistent i två projekt,  ”Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när var och hur uppstår den?” samt ”Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har?”.

Mina forskningsintressen innefattar framför allt politisk psykologi, där jag intresserar mig för kopplingen mellan implicit kognition och politiska budskap.