Carolina Frände

Telefon: 072-341 14 42
Photo: Cato Lein

Till yrket är jag teaterregissör, utbildad på Dramatiska Institutet. Jag har varit konstnärlig ledare för Unga Riks, Riksteaterns turnerande barn- och ungdomsverksamhet och prorektor vid Teaterhögskolan i Stockholm. Uppdraget som konstnärlig chef för Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen avslutade jag, efter tio år, 2019. Som regissör har jag ett åttiotal produktioner för scen, på teatrar över hela landet, bakom mig.

Jag har också skrivit och översatt en del dramatik, undervisat på KKH, HSM och under ett par år varit tillförordnad professor i teaterregi vid SKH. I mitt arbete har jag särskilt intresserat mig för feministiska och kritiska perspektiv på makt, maktstrukturer och rumslighet.

Hittills har jag alltså i första hand verkat på som konstnär, men har också betydande erfarenhet av ledarskap inom scenkonst och högskola. På Institutet för framtidsstudier kliver jag nu ut på forskningsarenan som projektledare för ett treårigt konstnärligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, Uppdrag: konstnärlig chef. Projektets centrala frågeställning är hur rollen/uppdraget "konstnärlig chef" förhandlas och uttrycks i svensk teaters formella och informella rum. Med humanvetenskaplig teori och konstnärlig metod ska jag kartlägga och formulera hur konstnärligt chefs-och ledarskap konstrueras diskursivt av individer och grupper yrkesverksamma inom den institutionella och offentligfinansierade scenkonsten. Det tvärvetenskapliga perspektiv där konstnärlig praktik/metod och akademisk ledarskaps-/organisationsforksning möts är tämligen obeforskat. Därför har projektet också ett metodutvecklande fokus.

Projekt