Foto Felix Mooneraam, Unsplash

Uppdrag: Konstnärlig chef

Hur kan ett hållbart ledar- och chefskap se ut i scenkonstbranschen? Det här projektet är fött ur en diskussion kring ledarskap och styrning inom scenkonsten som förts såväl i branschen som i offentlig debatt.

De senaste åren har diskussioner kring ledarskap, styrning och organisation inom scenkonsten i Sverige förts såväl i offentlig debatt som internt i branschen; på teatrar, mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. Tydligt är att när professionalisering av chefs- och ledarskap efterfrågas bemöts det med argument som beskriver de konstnärliga perspektiven som hotade om/när chefskap inom scenkonsten formaliseras. Med tanke på de brister och problem med arbetsmiljö som framkommit i samtida granskningar av branschen är frågor om hur ett mer professionellt, långsiktigt och hållbart ledar- och chefskap inom scenkonstbranschen kan se ut angelägna. I Sverige finns ingen tidigare forskning som – med utgångspunkt i konstnärlig praktik - tittat just på den skärningspunkten; ledarskap och konstnärskap. Det är därför betydelsefullt att undersöka hur rollen som chef och ledare inom scenkonsten konstrueras av yrkesverksamma inom scenkonstbranscherna.

Uppdrag: Konstnärlig chef är det tredje forskningsprojektet på konstnärlig grund vid IFFS. Projektets centrala frågeställning är hur rollen/uppdraget som "konstnärlig chef" förhandlas och uttrycks i svensk teaters formella och informella rum. Genom att kombinera humanvetenskaplig teori och konstnärlig metod ska projektet kartlägga och formulera hur ledarrollen konstrueras diskursivt av individer och grupper yrkesverksamma inom den institutionella och offentligfinansierade scenkonsten. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv -där konstnärlig metod möter ledarskaps- och organisationsforskning - har projektet också ett metodutvecklande fokus. Projektet påbörjas hösten 2020.

Tidsplan

2020-2024

Projektledare

Carolina Frände Konstnärlig forskare

Finansiär

Vetenskapsrådet