Photo of Arne Jarrick, Photographer: Sara Moritz

Forskare

Arne Jarrick

Arne Jarrick

Professor i historia

Jag är professor i historia vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet och vice-preses vid Kungliga Vetenskapsakademin. På Institutet för Framtidsstudier är jag projektledare för forskningsprojektet Konflikt, samarbete och jämlikhet.

Jag har tidigare arbetat vid ekonomisk-historiska institutionen och historiska institutionen på Stockholms universitet. Under åren 2005-2012 var jag huvudsekreterare för HS (Humaniora-Samhällsvetenskap)-området vid Vetenskapsrådet.

Fram till år 2000 var jag i huvudsak inriktad på kollektiva attityder i Europas tidigmoderna historia och på civilisationsprocesser bland vanliga människor (även kallad mentalitetshistoria), såsom religion, kriminalitet, sex, självmord och effekterna av upplysningen. Ett sidointresse har varit teoretiska och epistemologiska frågor och kritik av postmodernismen.

Sedan år 2000 är mitt stora intresse kulturell dynamik. Jag var en av grundarna av Centrum för evolutionär kulturforskning. För närvarande är jag (tillsammans med Maria Wallenberg Bondesson) på väg att avsluta en stor komparativ studie om lagarnas världshistoria och planerar en historisk och experimentell studie om att stå emot grupptryck. Jag har nyligen varit engagerad i forskning om de globala villkoren för humanistisk forskning (Humanities World Report, London: Palgrave Mc Millan, medförfattare med Poul Holm och Dominic Scott).

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Humanities World Report, Basingstoke: Palgrave Mc Millan (co-authored with Poul Holm and Dominic Scott), 2015.
  • “The Pressure to Conform, the Need to Rebel: A Historical Project on Resisting Group Pressure”, i Gustavsson, Martin & Dag Retsö (red.), Långa linjer och många fält. Festskrift till Johan Söderberg, Stockholm Studies in Economic History 65, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2015.
  • “De stora forskningsfrågorna om människans villkor” (med Janken Myrdal), Respons 5 2015.