Anders Sandberg

Jag är James Martin Research Fellow på Future of Humanity Institute, en del av Oxford Martin School vid Oxfords Universitet. Min forskning fokuserar på frågor om teknologier som kan förändra det mänskliga tillståndet, risker med låg sannolikhet men extrema konsekvenser, och hur man kan resonera kring sådana osäkra domäner. Mer specifikt har jag forskat på de neuroetiska aspekterna av kognitionsförbättring och manipulation av kärlek, framtida tekniker för storskaliga hjärnsimuleringar, globala katastrofrisker, säkerhet av artificiell intelligens, och hur riskmodeller kan vara missvisande.

Jag doktorerade i datavetenskap 2003 vid Stockholms Universitet med en avhandling om neuronnätsmodeller av minne. Jag var vetenskaplig producent för Riksutställningars utställning ”Se Hjärnan!” 2003-2006. Jag är för närvarande senior researcher för ett forskningssamarbete om systemiska risker från riskmodellering mellan FHI och återförsäkringsbolaget Amlin. Jag är också associerad med The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, The Oxford Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technologies, och The Oxford Centre for Neuroethics.

Ett urval av publicerade arbeten:

  • Sandberg, A. (2013) An Overview of Models of Technological Singularity. I The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, John Wiley, p. 376-394.
  • Ćirković, M. M., Sandberg, A., & Bostrom, N. (2010). Anthropic shadow: Observation selection effects and human extinction risks. Risk analysis, 30(10), 1495-1506.
  • Ord, T., Hillerbrand, R., & Sandberg, A. (2010). Probing the improbable: methodological challenges for risks with low probabilities and high stakes. Journal of Risk Research, 13(2), 191-205.

Tre ofta/viktiga citerade arbeten:

  • Dresler, M., Sandberg, A., Ohla, K., Bublitz, C., Trenado, C., Mroczko-Wąsowicz, A., Kühn, S. & Repantis, D. (2013). Non-pharmacological cognitive enhancement. Neuropharmacology, 64, 529-543.
  • Bostrom, N., & Sandberg, A. (2009). Cognitive enhancement: methods, ethics, regulatory challenges. Science and Engineering Ethics, 15(3), 311-341.
  • Savulescu, J., & Sandberg, A. (2008). Neuroenhancement of love and marriage: the chemicals between us. Neuroethics, 1(1), 31-44.