How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden

Publikationsår: 2014

Öberg, Gustav , Elisa Baroni, Thomas Lindh

How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden in: New Pathways in Microsimulation, Eds.: Gijs Dekkers, Marcia Keegan & Cathal O’Donoghue. Pp: 161-182. Ashgate 2014.

Med hjälp av en agentbaserad modell analyseras hur fattigdom hos äldre påverkas av finanskrisen. Modellen (IFSIM) ger oss möjlighet att se på återkopplingseffekter mellan, skatterna, arbetsmarknaden och pensionssystemet.

Publikationsår: 2014

Öberg, Gustav , , Elisa Baroni, Thomas Lindh

How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden in: New Pathways in Microsimulation, Eds.: Gijs Dekkers, Marcia Keegan & Cathal O’Donoghue. Pp: 161-182. Ashgate 2014.

Med hjälp av en agentbaserad modell analyseras hur fattigdom hos äldre påverkas av finanskrisen. Modellen (IFSIM) ger oss möjlighet att se på återkopplingseffekter mellan, skatterna, arbetsmarknaden och pensionssystemet.