How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden

Öberg, Gustav , Elisa Baroni, Thomas Lindh | 2014

How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden in: New Pathways in Microsimulation, Eds.: Gijs Dekkers, Marcia Keegan & Cathal O’Donoghue. Pp: 161-182. Ashgate 2014.

Med hjälp av en agentbaserad modell analyseras hur fattigdom hos äldre påverkas av finanskrisen. Modellen (IFSIM) ger oss möjlighet att se på återkopplingseffekter mellan, skatterna, arbetsmarknaden och pensionssystemet.

How Sensitive is Old-Age Poverty to Financial Crisis? A microsimulation Experiment for Sweden in: New Pathways in Microsimulation, Eds.: Gijs Dekkers, Marcia Keegan & Cathal O’Donoghue. Pp: 161-182. Ashgate 2014.

Med hjälp av en agentbaserad modell analyseras hur fattigdom hos äldre påverkas av finanskrisen. Modellen (IFSIM) ger oss möjlighet att se på återkopplingseffekter mellan, skatterna, arbetsmarknaden och pensionssystemet.