Domestic Animals in Låle's Porverbs

Myrdal, Janken 2019

In: Proverbia Septentrionalia: Essays on Proverbs in Medieval Scandinavian and English Literature

Länk till förlagets webbplats och beskrivning av boken

In: Proverbia Septentrionalia: Essays on Proverbs in Medieval Scandinavian and English Literature

Länk till förlagets webbplats och beskrivning av boken