All makt åt folket: Om en bortglömd idé

Beckman, Ludvig | 2021

Utgiven av Fri tanke, 245 sidor

Från höger och vänster framträder just nu rörelser i Sverige och i många andra länder som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunnet uttryck för folksuveränitet och är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men vilka är "folket" i folkstyret?

En förvirrande situation har uppstått där föreställningen om det suveräna folket underblåser kritiken mot folkstyrets organisering. Så hur kan och bör vi förstå demokratins löfte om att makten utgår från folket?

 

Utgiven av Fri tanke, 245 sidor

Från höger och vänster framträder just nu rörelser i Sverige och i många andra länder som anser sig tala för folket. Att all politisk makt utgår från folket kallas med ett hävdvunnet uttryck för folksuveränitet och är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men vilka är "folket" i folkstyret?

En förvirrande situation har uppstått där föreställningen om det suveräna folket underblåser kritiken mot folkstyrets organisering. Så hur kan och bör vi förstå demokratins löfte om att makten utgår från folket?