Program 2021 (Text och stil)

Text och stil, en serie workshops och föreläsningar om text och skrivande med författaren Magnus Linton finansierad av Stiftelsen Natur och Kultur, är nu fulltecknad året ut men det går fortfarande att beställa enstaka föreläsningar förutsatt att de i plats och tid programläggs i anslutning till det som listas nedan. Vid intresse skicka en förfrågan till textocstil@iffs.se.

MARS
Datum: ons 10/310.30-11.3
Föreläsning: Bra text – vad är det?
Institution: Sveriges Lantbruksuniversitet
Lärosäte: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Kontakt: Ola Thomsson

APRIL
Datum: tor 22/4 10.00-12.00
Föreläsning: Textens element – en värdering
Institution: Journalistik, media och kommunikation
Lärosäte: Södertörns högskola, Stockholm
Kontakt: Jan Örnéus


MAJ
Datum: ons 5 maj 14.15-16.00
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Institution: Sociologi
Lärosäte: Uppsala universitet
Kontakt: Minoo Alina/Sandra Torres

Datum: tor 6 maj 12.50-14.30
Föreläsning: samtal och text och teknik
Institution: Årsboksredaktionen Stadsmuseet
Lärosäte: Stockholms stadsmuseum
Kontakt: Bo Larsson

Datum: fre 21 maj 10.00-14.00
Föreläsning: Text, meaning, joy – written ways to greater impact
Workshop: Pitcha text
Institution: Genusvetenskap
Lärosäte: Göteborgs universitet
Kontakt: Mia Liinason


SEPTEMBER
Datum: ons 8 sep 10.00-11.30
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Institution: Försvarshögskolan
Lärosäte: Försvarshögskolan, Stockholm
Kontakt: Josefin Svensson

Datum: tor 9 sep 13.15-15.15
Workshop: Börja rätt
Institution: Sociologi/socialt arbete
Lärosäte: Uppsala universitet
Kontakt: Minoo Alina

Datum: tis 14 sep 10.00-12.00
Workshop: Börja rätt (ev)
Institution: Kriminologi
Lärosäte: Stockholms universitet
Kontakt: Jonna Rennerskog

Datum: fre 24 sep 09.00-11.00
Workshop: innehåll ej bestämt
Institution: Karolinska institutet
Lärosäte: Karolinska institutet
Kontakt: Jeanette Westman

Datum: ons 29 sep 09.30-10.00
Föreläsning: Text, meaning, joy – written ways to greater impact
Institution: KTH
Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan
Kontakt: Marianne Loor/Christophe Duwig

Datum: ons 29 sep
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Institution: Sveriges lantbruksuniversitet
Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Kontakt: Camilla Zakrisson Juhlin

Datum: tor 30 sep 09.30-12.00
Föreläsning: innehåll ännu ej bestämt
Workshop: innehåll ännu ej bestämt
Institution: Psykologi
Lärosäte: Stokcholms universitet
Kontakt: Robert Johansson


OKTOBER
Datum: fre 1 okt
Workshop: innehåll ej bestämt
Institution: Konstvetenskap
Lärosäte: Uppsala universitet
Kontakt: Susanna Carlsten

Datum: mån 4 okt
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Institution: Sahlgrenska akademin
Lärosäte: Göteborgs universitet
Kontakt: Jeanette Tenggren Durkan

Datum: mån 6 okt
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Institution: Psykologi/Kost- och måltidsvetenskap
Lärosäte: Umeå universitet
Kontakt: Anna-Sara Claesson/Carita Bengs

Datum: fre 8 okt 10.00-12.00
Workshop: Börja rätt (obs genomförs i Stockholm på IFFS)
Institution: Institutionen för fysisk planering
Lärosäte: Umeå universitet/Blekinge tekniska högskola
Kontakt: Lina Berglund-Snodgrass

Datum: mån 11 okt 13.00-16.30
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Workshop: Rytm, spänst, variation
Institution: Statsvetenskap
Lärosäte: Uppsala universitet
Kontakt: Sverker Sjöstrand

Datum: tis 12 okt 10.00-12.00
Föreläsning: Levande text – hur byggs den?
Institution: Socialt arbete
Lärosäte: Ersta Sköndal högskola
Kontakt: Magnus Tideman

Datum: ons 13 okt
Föreläsning: Text, meaning, joy – written ways to greater impact
Workshop: Pitching: How to convince an editor
Institution: Rättssociologi
Lärosäte: Lunds universitet
Kontakt: Isabel Schoultz

Datum: tor 14 okt 13.00-15.00
Workshop: Börja rätt
Institution: Urbana studier
Lärosäte: Malmö universitet
Kontakt: Sandra Jönsson

Datum: fre 15 okt 13.00-1600
Föreläsning: innehåll ej bestämt
Workshop: innehåll ej bestämt
Institution: Nationella forskarskolan i historiska studier.
Lärosäte: Lunds universitet
Kontakt: Maria Småberg

Datum: ons 20 okt
Föreläsning: Text, meaning, joy – written ways to greater impact
Institution: Sociologi
Lärosäte: Stockholms universitet
Kontakt: Anna Lund


NOVEMBER
Datum: tis 2 nov 09.30-12.00
Föreläsning: innehåll ej bestämt
Workshop: innehåll ej bestämt
Institution: Psykologi
Lärosäte: Stockholms universitet
Kontakt: Robert Johansson

Datum: tis 9 nov 13.00-15.00
Föreläsning: Levande text ­– hur byggs den?
Institution: Etnologi, religionshistoria och genus (ERG)
Lärosäte: Stockholms universitet
Kontakt: Kristina Fjelkestam

Datum: tis 16 nov 10.00-12.00
Föreläsning: Text, meaning, joy – written ways to greater impact
Institution: Religionssociologi
Lärosäte: Uppsala universitet
Kontakt: Martha Middlemiss Lemon

Datum: tor 25 nov
Föreläsning: Skrivarskola för forskare (heldag)
Workshop: Skrivarskola för forskare (heldag)
Institution: Institutet för framtidsstudier
Lärosäte: Institutet för framtidsstudier, Stockholm
Kontakt: Magnus Linton

Datum: tor 26 nov
Föreläsning: Skrivarskola för forskare (heldag)
Workshop: Skrivarskola för forskare (heldag)
Institution: Institutet för framtidsstudier
Lärosäte: Institutet för framtidsstudier, Stockholm
Kontakt: Magnus Linton


DECEMBER
Datum: mån 6 dec förmiddag
Föreläsning: innehåll ej bestämt
Workshop: innehåll ej bestämt
Institution: Psykologi
Lärosäte: Stockholms universitet
Kontakt: Robert Johansson

Datum: mån 7 dec 10.00-12.00
Workshop: Vårt behov av stil
Institution: Litteraturvetenskap
Lärosäte: Umeå universitet
Kontakt: Annelie Bränström-Öhman

Datum: mån 7 dec 13.00-15.00
Workshop: Börja rätt
Institution: Kost- och måltidsvetenskap
Lärosäte: Umeå universitet
Kontakt: Carita Bengs