Hoppa till innehållet

Nya perspektiv på privatiseringen av välfärden i Sverige

På 1980-talet hade väl få kunnat förutse den snabba tillväxt av privata aktörer på välfärdsmarknaden som Sverige har sett de senaste trettio åren. Även om vård, äldreomsorg och utbildning fortfarande finansieras nästan uteslutande av skatter, är de aktörer som levererar tjänsterna i allt högre utsträckning vinstdrivande verksamheter.

Hur har privatiseringen av välfärden i Sverige kunnat fortsätta i så stadig takt? Trots lågt stöd i befolkningen och ökande politiska konflikter orsakade av skandaler och sjunkande elevresultat i skolorna. Sociologen Stefan Svallfors och företagsekonomen Anna Tyllström menar att ingen av de nu existerande teorierna om välfärdsstater riktigt kan erbjuda en förklaring. Istället tittar de närmare på aktörerna, nämligen företagen som levererar välfärdstjänsterna och deras intresseorganisationer. Genom att studera deras agerande finner de viktiga ledtrådar till hur den politiska ekonomin i Sverige och välfärdsstaten i stort kan förstås.

Läs mer i Stefans och Annas artikel Lobbying for Profits: Private Companies and the Privatization of the Welfare State in Sweden.

Vill du veta mer om privatiseringar i välfärden kan du också ta del av seminariet "Dags för omprövning? Om de offentliga verksamheternas organisering" där erfarenheter diskuteras utifrån en rapport om de förväntade och faktiska effekterna av privatiseringen.