Hoppa till innehållet

Gustaf Arrhenius leder Institutet för Framtidsstudier till 2026

Institutet för Framtidsstudier styrs av forskningsprogram skrivna av en VD tillika forskningsledare som vanligen sitter på sin post i ungefär sex år innan hen lämnar vidare posten. Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet fick uppdraget 2014 och leder sedan 2015 verksamheten under sitt forskningsprogram "Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet".

Institutets styrelsen har nu beslutat att förlänga Gustafs förordnande från 2020 till 2026. Denna period kommer att få ett nytt forskningsprogram som presenteras längre fram.

Gustaf Arrhenius blir VD